פתיחת קריאת שירות-הזמנת טונרים ומתכלים-קריאת מונה

  • מושב ישעי 38 בית שמש ת.ד יואל הנביא 15 בית שמש