גודל הדפסה A5-A3 מהירות הדפסה 55/65/45 דפים לדקה עומס עבודה ממוצעת 20,000 בחודש 2 מגשי נייר 500 דף + בייפס 150 דף מס’ העתקים בצילום – עד 9,999 זום 25%-400% דופלקס וחיבור רשת מובנה סריקה צבעונית למייל / רשת מהירות סריקה עד ל- 110 דפים לדקה אופציות: כרטיס פקס, מגשי נייר, יחידות גימו


  • קטגוריה: מכונות צילום שחור לבן A-3